Teknisk hobbymesse i Tromsø.

Tekst og bilde: LA6GGA, Kim-Are.

Den 20- 21 April ble det arrangert Teknisk hobbymesse i Gyldenborghallen i Tromsø.

I den anledning ble dermed Tromsøgruppen av NRRL kontaktet av arrangørene da de ville ha oss til å stille ut og demonstrere Amatørradio hobbyen.  LC2LBT, Kjell, som ble kontaktet av arrangørene ble derfor vår kontakt person overfor arrangørene.  Tromsøgruppen svarte ja til å være med på arrangementet.  Hobbymessen bar virkelig preg av teknisk hobby.   Her fant vi alt fra den 7 meter lange ”modellbåten” av  ”Tirpitz” via knivsmeder til Tromsøgruppen av NRRL.  Dette var ei utstilling som bar preg av hannkjønn, selv om det var noen kvinnelige deltakere.  Blant de skuelystne var det derimot mange kvinner å se.

Tromsøgruppen hadde med på utstillingen, i tillegg til reklamemateriell, diverse radioutstyr.  Vi stilte med VHF/UHF Yagi, dipolantenne for bl.a. 80 meter som ble strekt ut i lokalet, HF, VHF/UHF transivere samt en hjemme bygget HF for 20 meter som gikk på Digitale mode.

Vår stand ble flittig besøkt, men noe fart i rekrutteringen ble det imidlertid ikke.  Vi oppnådde å få vekket til live noen gamle amatører som hadde pakket bort radioer og antenner.  Nå skulle enkelte av dem hjem for å rydde utstyret frem fra skuffer og skap, så vi satser på mye QRM fra Nord-Norge i løpet av vinteren.

For arrangørene var hobbymessen en stor suksess, med meget gode besøkstall.  Tilstedet var selvsagt også journalister.   Dette resulterte i at det eneste avisoppslaget med bilde og intervju  fra utstillingen var fra Tromsøgruppens stand.   Her ble LC2LBT, Kjell og LA6GGA, Kim-Are avbildet og intervjuet i avisen Nordlys.  I tillegg til LC2LBT og LA6GGA var også LA1BJA, Tom Rune, med å stå på standen og snakke med de som kom bort til oss.

Under selve opp og nedriggingen var det selvsagt flere med fra gruppen.

 hobby.jpg (30181 bytes)

Her viser vi frem noe radioutstyr som er i bruk. Antennene kom dessverre ikke med på bildet av fysiske årsaker.